Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Glad you came

The wanted

2.156 lượt xem
THEO DÕI1663

Glad you came


The sun goes down
The stars come out
And all that counts

Danh mục Trẻ Sôi Động
Luyện Nghe Từ