Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

English for you 3 - Bài 13: Ở Khách Sạn

Level 3 Lesson 13 At the hotel

292 lượt xem
THEO DÕI137

English for you 3 - Bài 13: Ở Khách Sạn 


Level 3 Lesson 13 At the hotel

Luyện Nghe Từ