Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Don't Dream It's Over

Happy Hippie Presents

10.676 lượt xem
THEO DÕI744

Bài hát: Happy Hippie Presents- Don't Dream It's Over

Danh mục Song ca
Luyện Nghe Từ