Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

We Don't Talk Anymore

chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa

54.792 lượt xem
THEO DÕI18

Lời bài hát: We Don't Talk Anymore (Heyder Remix)


We don't talk anymore 
We don't talk anymore 
We don't talk anymore 
Like we used to do 
We don't laugh anymore 
What was all of it for 
Ohh, we don't talk anymore, like we used to do... 


I just heard you found the one, you been looking 
You been looking for 
I wish I would have known that wasn't me 
Cause even after all this time 
I still wonder 
Why I can't move on 
Just the way you did so easily 
Don't wanna know 
Kinda dress you're wearing tonight 
If he's holdin onto you so tight 
The way I did before 
I overdosed 
Shoulda known your love was a game 
Now I can't get you out of my brain 
Ohh, it's such a shame 
That we don't talk anymore 


We don't talk anymore 
We don't talk anymore 
Like we used to do 
We don't laugh anymore 
What was all of it for? 
Oh, we don't talk anymore 
Like we used to do.. 

Danh mục Trẻ Sôi Động
Luyện Nghe Từ