Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Điều gì xảy ra khi bạn nhìn thấy trái đất từ vũ trụ?

What Happens When You See the Earth from Space?

1.304 lượt xem
THEO DÕI469

Điều gì xảy ra khi bạn nhìn thấy trái đất từ vũ trụ?

Luyện Nghe Từ