Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Chuyên Gia Quân Sự Về Hưu

Retired Military Specialist

120 lượt xem
THEO DÕI18

Chuyên Gia Quân Sự Về Hưu-Retired Military Specialist

Danh mục Video Hài
Luyện Nghe Từ