Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách Muỗi Dùng 6 Cái Kim Để Hút Máu Các Bạn

How Mosquitoes Use Six Needles To Suck Your Blood

337 lượt xem
THEO DÕI30

Các bạn sẽ bất ngờ với cách các cô ả muỗi hút máu chúng ta!

Luyện Nghe Từ