Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách Mua Quần Áo Đẹp Mà Vẫn Không "Bội Chi Ngân Sách"

How to Buy Good Clothes on a Budget

94 lượt xem
THEO DÕI73

Cách Mua Quần Áo Đẹp Mà Vẫn Không "Bội Chi Ngân Sách"-How to Buy Good Clothes on a Budget

Luyện Nghe Từ