Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Cách học ngoại ngữ dễ dàng.

How to learn any language easily

691 lượt xem
THEO DÕI141

How to learn any language easily 


Cách học ngoại ngữ dễ dàng. 


Polyglot and linguist Matthew Youlden explains easy steps to learning a new language and debunks popular myths about language learning. 

Luyện Nghe Từ