Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Belly Dancing: How to do Hip Lifts & Basic Shimmy - Múa bụng: Hướng dẫn đánh hông và Shimmy cơ bản

Howcast

240 lượt xem
THEO DÕI53
Belly Dancing: How to do Hip Lifts & Basic Shimmy - Múa bụng: Hướng dẫn đánh hông và Shimmy cơ bản-Howcast
Luyện Nghe Từ