Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bạn có thể học tiếng Anh một mình tại nhà không?

Can I learn English alone at home by myself?

2.119 lượt xem
THEO DÕI126

Bạn có thể học tiếng Anh một mình tại nhà không?


Can I learn English alone at home by myself?

Luyện Nghe Từ