Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Bạn có nói tiếng anh như Robot? Cách nói tiếng anh trôi chảy một cách tự tin - Mẹo học tiếng anh

1 - Do YOU speak ROBOT English? - How To Speak Fluent English Confidently - English Learning Tips

119 lượt xem
THEO DÕI1

Bạn có nói tiếng anh như Robot? Cách nói tiếng anh trôi chảy một cách tự tin - Mẹo học tiếng anh-1 - Do YOU speak ROBOT English? - How To Speak Fluent English Confidently - English Learning Tips

Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ