Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Ánh sáng là hạt hay sóng?

Is light a particle or a wave- - Colm Kelleher

1.979 lượt xem
THEO DÕI3027

Ánh sáng là hạt hay sóng? 
Is light a particle or a wave- - Colm Kelleher 


Ánh sáng là gì? Ánh sáng là một hạt nguyên tử hay một loại sóng ? Qua ví dụ về cây bút chì, Colm Kelleher sẽ giúp chúng ta giải đáp câu hỏi này.


 

Danh mục Vật lý
Luyện Nghe Từ