Hướng dẫn cách học

Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)
Tập: 1 2

TV Show or No?

TV Show or No?

4.056 lượt xem
THEO DÕI65

TV Show or No?

Hay quá mà mình ko dịch được :D

Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ