Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

8 kỳ quan thế giới - Khám phá NewZealand

8th WONDER Of the World REDISCOVERED in New Zealand!

417 lượt xem
THEO DÕI241

8 kỳ quan thế giới - Khám phá NewZealand


8th WONDER Of the World REDISCOVERED in New Zealand!

Luyện Nghe Từ