Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Khám phá Efteling Theme Park Resort, kỳ quan Thế giới

Discover Efteling Theme Park Resort, World of Wonders - Commercial 2016

465 lượt xem
THEO DÕI263

Discover Efteling Theme Park Resort, World of Wonders - Commercial 2016


Khám phá Efteling Theme Park Resort, kỳ quan Thế giới 

Luyện Nghe Từ