Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

6 Điều Tuyệt Vời Nhất Khi Được Làm Người Việt Nam

6 Best Things About Being Vietnamese

94 lượt xem
THEO DÕI63

6 Điều Tuyệt Vời Nhất Khi Được Làm Người Việt Nam-6 Best Things About Being Vietnamese

Danh mục Giải trí
Luyện Nghe Từ