Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

15: Giới từ - tiết 3

Giới từ

1.702 lượt xem
THEO DÕI3027

Video bài giảng ngữ pháp tiếng anh: 15: Giới từ - tiết 3


Cùng học ngữ pháp với cô Mai Phương - những kiến thức cơ bản nhất sẽ được cô giảng chi tiết và đầy đủ nhất, bạn hãy theo dõi và học vững nhé.


Xem đầy đủ các video bài giảng
ngữ pháp tiếng Anh tại đây

Luyện Nghe Từ