Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

1000 câu tiếng Hàn giao tiếp hàng ngày

1000 câu tiếng Hàn giao tiếp thông dụng

19.738 lượt xem
THEO DÕI13

1.000 câu tiếng Hàn thông dụng trong giao tiếp hàng ngày. Bạn nhớ lưu về học dần nhé.


>> 365 câu luyện nghe tiếng Anh căn bản


>> Dịch Vụ Dịch Thuật Tài liệu Tiếng Anh

Danh mục Tiếng Hàn
Luyện Nghe Từ