THEO DÕI 518
Giới thiệu:
Chưa cập nhật...

Video list của Hoc Tu Dau

9:34
20
Tập

5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày - chủ đề trái cây

Tiếng Anh tiểu học
5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày - chủ đề trái cây  5 từ mới tiếng Anh mỗi ngày - một chương tr...
38.379 lượt xem
Jul 21, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
1:18
13
Tập

Bài 1: Học số đếm trong tiếng Anh

Học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva
Chương trình học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva: - Đây là chương trình do Toomva biên tập, ...
84.965 lượt xem
Dec 9, 2016
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
2:03
43
Tập

Từ vựng tiếng Anh hàng ngày - Bài 1: Running late

Daily English Vocabulary
Chương trình học từ vựng tiếng Anh hàng ngày: Bao gồm những từ và cụm từ tiếng Anh cơ bản ...
51.546 lượt xem
Jul 21, 2015
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
19:05
04
Tập

Hướng dẫn học Ielts - Reading 1 : Sentence Completion & Short Answer Question

IELTS ONlINE
IELTS ONlINE  - Hướng dẫn học Ielts - Reading 1 : Sentence Completion & Short Answer Q...
4.568 lượt xem
Dec 5, 2016
4:31
04
Tập

Cách làm toeic 1 - Giới thiệu câu từ loại trong toeic

Toeic mỗi ngày
Cách làm toeic 1 - Giới thiệu câu từ loại trong toeic    Toeic bài kiểm tra giao tiếp quốc...
5.330 lượt xem
Dec 7, 2016