THEO DÕI 5
Giới thiệu:
Chưa cập nhật...

Video list của SuSu

0:41
05
Tập

GTS1.1. Ban đã từng học những trường nào?

GTS1.1. What types of school have you been to?
295 lượt xem
Apr 4, 2019
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Well, it is obvious that there's a variety of schools in Vietnam, ranging from kindergarde...
0:46
14
Tập

GTS3.1. Những thực phẩm nào bạn thích ăn?

GTS3.1. What food do you like to eat?
360 lượt xem
Apr 28, 2019
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
.
1:41
12
Tập

GTS2.1. Bạn có thích âm nhạc không?

GTS2.1. Do you like music?
414 lượt xem
Apr 8, 2019
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
- elixir: thuoc tien, thuoc truong sinh - revitalize my soul: hoi sinh tam hon - relieve m...
0:46
06
Tập

41. Giờ đọc sách

41. Reading Time
240 lượt xem
Apr 30, 2019
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
section (noun): a separate part of a book or newspaper - Be sure to read this section of t...
1:06
49
Tập

18.Những hoạt động gia đình

18. Family Activities
438 lượt xem
Apr 2, 2019
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
.
0:36
13
Tập

GTS4.1. Bạn có muốn thay đổi tên của bạn?

GTS4.1. Would you like to change your name?
328 lượt xem
Apr 29, 2019
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
.
0:41
16
Tập

GTS6.1. Thức ăn bạn yêu thích khi còn nhỏ là gì? Bạn ăn thức ăn đó khi nào?

What food did you like to eat when you were a chil...
381 lượt xem
Jan 4, 2019
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
  When I was a child, I had a fancy for home cooked food made my mother. To me, she was an...
5:51
06
Tập

Cam7.Test2.section1.page175.I1

Cam7.Test2.section1.page175.I1
208 lượt xem
Jul 30, 2019
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
.