THEO DÕI 4
Giới thiệu:
Chưa cập nhật...

Video list của SuSu

0:46
12
Tập

GTS8.1. Cái gì giúp bạn ghi nhớ?

GTS8.1. What help you to remember things?
150 lượt xem
Aug 5, 2019
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
.
0:46
14
Tập

GTS3.1. Những thực phẩm nào bạn thích ăn?

GTS3.1. What food do you like to eat?
254 lượt xem
Apr 28, 2019
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
.
1:41
12
Tập

GTS2.1. Bạn có thích âm nhạc không?

GTS2.1. Do you like music?
300 lượt xem
Apr 8, 2019
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
- elixir: thuoc tien, thuoc truong sinh - revitalize my soul: hoi sinh tam hon - relieve m...
0:36
13
Tập

GTS4.1. Bạn có muốn thay đổi tên của bạn?

GTS4.1. Would you like to change your name?
213 lượt xem
Apr 29, 2019
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
.
0:46
06
Tập

41. Giờ đọc sách

41. Reading Time
141 lượt xem
Apr 30, 2019
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
section (noun): a separate part of a book or newspaper - Be sure to read this section of t...
0:41
18
Tập

GTS.5.1. Bạn có quan tâm đến thời trang (hoặc, thời trang quần áo)?

GTS.5.1. Are you very interested in fashion (or, c...
104 lượt xem
Aug 5, 2019
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
  a slave to fashion: (nghĩa đen) nô lệ thời trang; (nghĩa bóng) những người luôn bị ám ản...
2:52
07
Tập

So Far Away

so far away
329 lượt xem
Dec 17, 2018
0:41
05
Tập

GTS1.1. Ban đã từng học những trường nào?

GTS1.1. What types of school have you been to?
193 lượt xem
Apr 4, 2019
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Well, it is obvious that there's a variety of schools in Vietnam, ranging from kindergarde...