GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Tổng hợp những động từ mà To- V theo sau

Xuất bản 07-06-2016

Tổng hợp những động từ bắt buộc To- V theo sau 

Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng Anh

Cụm động từ tiếng Anh với FALL

Học tiếng Anh, cùng tổng hợp những động từ mà những động từ đi theo sau nó bắt buộc phải là động từ nguyên thể To V. Hãy cùng xem những động từ đó là gì?

Tổng hợp những động từ bắt buộc To- V theo sau

-    Consent = bằng lòng.

-    Decide =  quyết định.

-    Demand =  yêu cầu.

-    Deserve =  xứng đáng.

-    Expect = mong đợi.

-    Fail = thất bại.

-    Hesitate = do dự.

-    Hope = hi vọng.

-    Learn = học.

-    Manage =  sắp xếp .

-    Mean =  ý định.

-    Need = cần.

-    Offer = đề nghị.

-    Plan = lên kế hoạch.

-    Prepare =  chuẩn bị.

-    Pretend = giả vờ.

-    Promise = hứa.

-    Refuse =  từ chối.

-    Seem = dường như.

-    Struggle =  đấu tranh.

-    Swear = xin thề.

-    Threaten = đe dọa.

-    Volunteer = tình nguyện.

-    Wait = đợi.

-    Want =  muốn.

-    Wish = mong.

-    Afford = đủ khả năng. 

-    Agree =  đồng ý.

-    Appear=  xuất hiện.

-    Arrange =  sắp xếp.

-    Ask = hỏi , yêu cầu.

-    Care =  chăm sóc.

-    Beg =  nài nỉ , van xin.

-    Claim = đòi hỏi , yêu cầu.