TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

Red blood cells can already be made in the lab - Hồng cầu vốn có thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm.

Red blood cells can already be made in the lab - Hồng cầu vốn có thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm.
Red blood cells can already be made in the lab, but the problem is scale.
Hồng cầu vốn có thể được tạo ra trong phòng thí nghiệm, nhưng ngặt nỗi chẳng đáng là bao.

A team at the University of Bristol and NHS Blood and Transplant have developed a method to produce an unlimited supply.
Một nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Bristol và Cơ quan phụ trách lĩnh vực truyền máu và cấy ghép thuộc Dịch vụ y tế công (của Anh) đã phát triển một phương pháp tạo ra một nguồn cung máu vô hạn.

The artificial blood will be far more expensive than conventional donation. So it is likely to be used for people with very rare blood types.
Máu nhân tạo sẽ đắt đỏ hơn nhiều so với máu được hiến thông thường. Thế cho nên có lẽ loại máu này được dùng cho những người thuộc nhóm máu hiếm.

The old technique involved taking a type of stem cell that manufactures red blood cells in the body and coaxing it to do so in the lab.
Phương pháp cũ lấy một loại tế bào gốc chuyên sản xuất tế bào hồng cầu trong cơ thể rồi phát triển nó để tạo ra các tế bào hồng cầu trong điều kiện phòng thí nghiệm.

However, each cell eventually burns out and produces no more than 50,000 red blood cells.
Tuy nhiên, mỗi tế bào chỉ có thể tạo ra gần 50 000 hồng cầu rồi cuối cùng là bị tiêu mất.

The trick developed by the Bristol team was to trap the stem cells at an early stage where they grow in number indefinitely.
Đội ngũ các nhà khoa học ở Đại học Bristol tạo đã tìm ra cách giữ các tế bào gốc ở giai đoạn đầu để chúng sinh sôi với số lượng vô hạn.

It is known as making them immortal.
Cách làm ấy được coi là làm cho các tế bào gốc sống mãi.

Once the researchers have this group of cells, they can just trigger them to become red blood cells.
Khi các nhà nghiên cứu có được nhóm tế bào gốc này thì họ có thể làm cho chúng trở thành các hồng cầu.


BÀI LIÊN QUAN

Chiếc bánh 3D mô tả hai vợ chồng bị chặt đầu gây sốc - Severed head wedding cake shocks guests
Chiếc bánh 3D mô tả hai vợ chồng bị ...
Natalie Sideserf, 28, spent 40 hours creating a 3-dimensio...

Ấn Độ đang tăng cường các khu bảo tồn cho những con cọp đang nguy cơ tuyệt chủng - India boosts sanctuaries for endangered tiger
Ấn Độ đang tăng cường các khu bảo tồ...
MUMBAI (AFP) - India has approved four new tiger sanctuari...

Lời dịch Your Blood - AURORA
Lời dịch Your Blood - AURORA
Your Blood là một bài hát tương đối khó "cảm" bởi chứa đựng nh...

Trạng từ
Noi dung