TỪ ĐIỂN KIẾN THỨC HỎI ĐÁP Mua VIP

Ngạc nhiên: Cách diễn tả trong tiếng Anh.

Ngạc nhiên: Cách diễn tả trong tiếng Anh.

Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng Anh

Cấu trúc "hơn" trong tiếng Anh: prefer, would prefer, would rather

Ngạc nhiên: Cách diễn tả trong tiếng Anh.

1.    Really?  - Thật á?

2.    I don’t believe it! / Are you serious?  - Mình không tin! / Bạn nói nghiêm túc chứ?

3.    I’d never have guessed.  - Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

4.    I’m speechless!  - Tôi không thể thốt được nên lời nữa rồi!

5.    Well I never! / Blimey!  - Ồ!

6.    What a surprise!  - Thật là ngạc nhiên!

7.    What?  - Cái gì cơ?

8.    You don’t say!  - Thật bất ngờ!

9.    You’re kidding!  - Bạn đùa mình à!

 

==> Chúc các bạn thành công <==

BÀI LIÊN QUAN

"No Problem" - các cách diễn tả.
"No Problem" - các cách diễn tả.
"No Problem" - các cách diễn tả. - Ngạc nhiên: Cách diễn tả tr...

"Đất" : Có bao nhiêu từ tiếng Anh để diễn tả.
"Đất" : Có bao nhiêu từ tiếng Anh để...
"Đất" : Có bao nhiêu từ tiếng Anh để diễn tả. - Yes – và cách ...

Từ vựng tiếng Anh: Diễn tả nỗi buồn
Từ vựng tiếng Anh: Diễn tả nỗi buồn
Từ vựng tiếng Anh: Diễn tả nỗi buồn - "Đất" : Có bao nhiêu từ ...

Người Đức nhận một nửa các giải Nobel - Sẽ không ngạc nhiên nếu nhìn vào cách giáo dục trẻ em
Người Đức nhận một nửa các giải Nobe...
<!doancopy--> No wonder the Germans won half of the wor...