TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Chỉnh sửa gen có thể chữa bệnh ung thư và bệnh di truyền ALL - Gene editing could cure cancer and ALL inherited diseases

Chỉnh sửa gen có thể chữa bệnh ung thư và bệnh di truyền ALL  - Gene editing could cure cancer and ALL inherited diseases
Dr Edze Westra, from the University of Exeter, says gene editing techniques such as CRISPR/Cas9 may usher in a golden era of health.
Tiến sĩ Edze Westra thuộc Đại học Exeter cho biết, công nghệ chỉnh sửa gene như CRISPR/Cas9 có thể mở ra một kỷ nguyên vàng về sức khỏe.

Dr Westra believes the ability to splice selected DNA into cells with great precision is destined to become 'super important' in the next two decades.
Tiến sĩ Westra cho rằng khả năng ghép ADN được chọn vào các tế bào với độ chính xác cao sẽ trở nên “hết sức quan trọng” trong hai thập niên tới.

He foresees it transforming the human race by creating generations of people for whom cancer, failing vision, and the diseases of old age or bad genes are distant memories.
Ông dự đoán công nghệ ấy làm thay đổi cuộc sống nhân loại, các thế hệ loài người ra đời sẽ không còn bị mắc ung thư, mất thị lực, và những căn bệnh của tuổi già hoặc gene xấu nữa.

The bioscientist said: 'There is always a risk with this kind of technology and fears about designer babies and we have started having discussions about that so we can understand the consequences and long-term risks.
Nhà sinh vật học ấy nói: “Loại công nghệ này luôn có rủi ro và người ta luôn lo ngại về những trẻ em theo ý muốn và chúng tôi bắt đầu thảo luận về vấn đề đó để hiểu rõ hậu quả và những nguy cơ lâu dài”.

The most promising form of gene editing, known as CRISPR/Cas9, was first demonstrated in 2012.
Hình thức triển vọng nhất của công nghệ chỉnh sửa gene, được gọi là CRISPR/Cas9, được chứng minh vào năm 2012.

Dr Westra said: 'Gene editing is causing a true revolution in science and medicine, because it allows for very precise DNA surgery.
Tiến Sĩ Westra nói: "Công nghệ chỉnh sửa gene tạo nên một cuộc cách mạng thực sự trong khoa học và y học vì nó cho phép phẫu thuật chỉnh sửa ADN rất chính xác.

'A mutation in a gene that causes disease can now be repaired using CRISPR.'
“Một đột biến trong gene gây bệnh có thể được sửa chữa nhờ áp dụng CRISPR”. Source: Coviet


BÀI LIÊN QUAN

Tiếng Anh theo chủ đề: Các bộ phận cơ thể con người.
Tiếng Anh theo chủ đề: Các bộ phận c...
Tiếng Anh theo chủ đề: Các bộ phận cơ thể con người. -  Tên ti...

Học tiếng Anh qua Ảnh 1: Các bộ phận cơ thể
Học tiếng Anh qua Ảnh 1: Các bộ phận...
Từ vựng tiếng Anh về các bộ phận trên có thể người. Xem thêm: ...

Các thể loại phim chính bằng tiếng anh
Các thể loại phim chính bằng tiếng a...
Các thể loại phim chính bằng tiếng anh   Action Films: Phim h...

Tiếng Anh chuyên ngành: Tài chính – kế toán
Tiếng Anh chuyên ngành: Tài chính – ...
Tiếng Anh chuyên ngành: Tài chính – kế toán - Công thức tính t...