TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Cấu trúc một bài thuyết trình tiếng Anh

Cấu trúc một bài thuyết trình tiếng Anh

Cấu trúc của một bài thuyết trình tiếng Anh
 

1.Bắt đầu bài thuyết trình (Beginning the presentation)
- I'll start with some general information about … (Tôi sẽ bắt đầu với một vài thông tin chung về…)
- I'd just like to give you some background information about… (Tôi muốn cung cấp cho bạn vài thông tin sơ lượt về…)
- As you are all aware / As you all know…(Như các bạn đều biết…)

2. Kết thúc một phần (Finishing one part)
- Well, I've told you about... (Vâng, tôi vừa trình bày với các bạn về phần …)
- That's all I have to say about... (Đó là tất cả những gì tôi phải nói về phần …)
- We've looked at... (Chúng ta vừa xem qua phần …)

3. Bắt đầu một phần khác (Starting another part)
- Now we'll move on to... (Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần…)
- Let me turn now to... (Để thôi chuyển tới phần…)
- Next... (Tiếp theo…)
- Let's look now at...(Chúng ta cùng nhìn vào phần…)

4. Kết thúc bài thuyết trình (Ending the presentation)
- I'd like to conclude by… (Tôi muốn kết luật lại bằng cách …)
- Now, just to summarize, let’s quickly look at the main points again. (Bây giờ, để tóm tắt lại, chúng ta cùng nhìn nhanh lại các ý chính một lần nữa.)
- That brings us to the end of my presentation. (Đó là phần kết thúc của bài thuyết trình của tôi.)

5. Cảm ơn thính giả (Thanking your audience)
- Thank you for listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung)
- Thank you all for listening, it was a pleasure being here today. (Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay.)
- Well that's it from me. Thanks very much. (Vâng, phần của tôi đến đây là hết. Cảm ơn rất nhiều.)
- Many thanks for your attention. (Cảm ơn rất nhiều vì sự tập trung của bạn.)
- May I thank you all for being such an attentive audience. (Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã rất tập trung.)

Chúc bạn học thành công!

BÀI LIÊN QUAN

Cấu trúc "hơn" trong tiếng Anh: prefer, would prefer, would rather
Cấu trúc "hơn" trong tiếng Anh: pref...
CẤU TRÚC "HƠN" TRONG TIẾNG ANH: prefer, would...

Cấu trúc câu khẳng định - phủ định - nghi vấn của các thì dùng trong hiện tại
Cấu trúc câu khẳng định - phủ định -...
Topic này cung cấp cho các bạn các cấu trúc câu cơ bản trong c...

Cấu tạo từ  và Cách dùng từ  trong Tiếng Anh
Cấu tạo từ và Cách dùng từ trong T...
Trong bài học này chúng ta sẽ học về c&aa...

Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng Anh
Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng A...
Lời đề nghị, câu gợi ý trong tiếng Anh >> Câu hỏi "How" ...