TỪ ĐIỂNKIẾN THỨCHỎI ĐÁPMua VIP

Cách nói khi lưỡng lự

Cách nói khi lưỡng lự

Các cách nói: “Chỉ là đùa thôi …“ bằng tiếng Anh.

Cách nói về thói quen bằng tiếng Anh.

Cách nói khi lưỡng lự

1.    I agree up to a point, but… =Tôi đồng ý một mặt với việc này, nhưng.

2.    I agree with you in part, but… =Tôi một phần đồng ý với bạn, nhưng.

3.    I agree with you in principle, but… =Nói chung, tôi đồng ý với bạn, nhưng....

4.    I can agree with that only with reservations. =Tôi chỉ có thể đồng ý với anh một cách hạn chế.

5.    I see your point, but… =Tôi hiểu quan điểm của anh nhưng.

6.    It is not as simple as it seems. =Nó không đơn giản như vậy đâu.

7.    It sounds interesting, but… =Điều đó nghe thú vị, nhưng.

8.    That is not necessarily so. =Cái đó cũng không cần thiết phải như vậy.

9.    That seems obvious, but... =Điều đó có vẻ hiển nhiên, nhưng.

10.    That’s partly true, but… =Điều đó đúng một phần, nhưng.

11.    That’s true but… =Điều đó đúng, nhưng.

12.    Well, you could be right. =Ừm, bạn có thể đã đúng.

13.    You could be right. =Có thể bạn đúng.

Chúc các bạn học tập hiệu quả.

BÀI LIÊN QUAN

CÁCH NÓI "KHÔNG" LỊCH SỰ TRONG TIẾNG ANH GIAO TIẾP
CÁCH NÓI "KHÔNG" LỊCH SỰ TRONG TIẾNG...
CÁCH NÓI "KHÔNG" LỊCH SỰ TRONG T...

Yes – và cách nói thay thế:
Yes – và cách nói thay thế:
    Yes – và cách nói thay thế: -Cách nói "KHÔNG" lịch sự tron...

Cách học tiếng Anh qua bài hát
Cách học tiếng Anh qua bài hát
- Dễ học, không nhàm chán vì bài nào hay thì bạn học không ép...

Cấu tạo từ  và Cách dùng từ  trong Tiếng Anh
Cấu tạo từ và Cách dùng từ trong T...
Trong bài học này chúng ta sẽ học về c&aa...