GIỚI THIỆU HỎI ĐÁP HƯỚNG DẪN TỪ ĐIỂN Kiếm tiền Mua VIP

Các mức độ của trạng từ chỉ tần suất

Xuất bản 12-01-2016

Các mức độ của trạng từ chỉ tần suất

Thi TOEIC: Những trạng từ hay gặp

Phân biệt căp trạng từ: Hard - Hardly

Các mức độ của trạng từ chỉ tần suất


1. Mức Độ 1:
- Always: Luôn Luôn, Mọi Lúc


2. Mức Độ 2:
- Chiefly: Chủ Yếu
- Constantly: Không Ngừng. Liên Tục
- Continuously: Liên Tục
- Habitually: Như 1 Thói Quen
- Predominantly: Liên Tục, Chiếm Ưu Thế
- Typically: Thông Thường, Điển Hình

3. Mức Độ 3:
- Commonly: Thường Xuyên
- Generally: Thông Thường
- Largely: Chủ Yếu
- Mostly: Chủ Yếu
- Normally: Thông Thường, Thường Xuyên
- Regularly: Thông Thường, Thường Xuyên
- Usually: Thường Xuyên

4. Mức Độ 4:

- Frequently: Thường Xuyên
- Often : Thường, Hay
- Repeatedly: Nhiều Lần, Lặp Lại

5. Mức Độ 5:
- Intermittently: Thỉnh Thoảng, Có Ngắt Quãng
- Occasionally: Đôi Lúc
- Sometimes: Thỉnh Thoảng
- Sporadically: Thỉnh Thoảng

6. Mức Độ 6:
- Infrequently: Không Thường Xuyên
- Rarely: Hiếm Khi
- Seldom: Gần Như Không Bao Giờ

7. Mức Độ 7:
- Never: Không Bao Giờ