Kinh doanh - Thương mại

LỌC THEO:

Trí thông minh nhân tạo cho dịch vụ ngân hàng và tài chính

Artificial Intelligence Services for Banking & Fin...
50 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Trí thông minh nhân tạo cho dịch vụ ngân hàng và tài chính
Tiền và ngân hàng, phần 1: Ngành tài chính hoạt động như thế nào? 7:09
02
Tập

Tiền và ngân hàng, phần 1: Ngành tài chính hoạt động như thế nào?

Money and Banking, part 1: How does the financial ...
47 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Tiền và ngân hàng, phần 1: Ngành tài chính hoạt động như thế nào?

Đi đến ngân hàng - Học tiếng Anh thương mại

Going to the bank - Learn Business English
44 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
- Đi đến ngân hàng - Học tiếng Anh thương mại - Giao tiếp tại ngân hàng

Tiếng Anh hàng ngày: Tại Ngân hàng

Everyday English: At the Bank
43 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Tiếng Anh hàng ngày: Tại Ngân hàng

Ngân hàng 1 Tiền, ngân hàng và ngân hàng trung ương Thị trường tài chính & vốn Học viện...

Banking 1 Money, banking and central banks Fina...
42 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Ngân hàng 1 Tiền, ngân hàng và ngân hàng trung ương Thị trường tài chính & vốn Học viện Khan

Thành ngữ Ngân hàng Anh - Cụm từ tiếng Anh

English Banking Idioms English Water Phrases
42 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Thành ngữ Ngân hàng Anh Cụm từ tiếng Anh. Idioms in the banking and finance world of English revolve around water. To learn the English banking idioms, I made this video with example...

Giải thích về Ngân hàng - Tiền và Tín dụng

Banking Explained – Money and Credit
40 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Giải thích về Ngân hàng - Tiền và Tín dụng

Sự thống trị của đồng Yên - Tài liệu thật của Ngân hàng Trung ương

Princes of the Yen: Central Bank Truth Documentary
40 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
"Sự thống trị của đồng Yên: Ngân hàng Trung ương và sự chuyển đổi của nền kinh tế" 』円 の 支配 者』 cho thấy xã hội Nhật Bản đã được chuyển đổi như thế nào cho phù hợp với chương trình ngh...

Cách nói tiếng Anh tại Ngân hàng

Learn How to Speak English at the Bank English Vi...
39 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Tìm hiểu cách nói tiếng Anh tại Ngân hàng

William Ackman: Mọi thứ bạn cần biết về tài chính và đầu tư dưới một giờ

William Ackman: Everything You Need to Know About ...
38 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
William Ackman: Mọi thứ bạn cần biết về tài chính và đầu tư dưới một giờ

Ngân hàng đầu tư: Tổng quan ngành và nghề nghiệp trong ngân hàng đầu tư

Investment Banking: Industry Overview and Careers ...
38 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Ngân hàng đầu tư: Tổng quan ngành và nghề nghiệp trong ngân hàng đầu tư

Các Ngân hàng

Banks
36 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Các Ngân hàng 00:01 - Chapter 1. Introduction  02:52 - Chapter 2. Basic Principles of Banking  10:46 - Chapter 3. The Beginnings of Banking: Types of Banks 24:00 - Chapter 4. Theory ...

Tài chính quốc tế

International Finance
35 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Tiếng Anh - Tài chính

Các nghiên cứu sau đại học về hội thảo trên web và tài chính - Tháng 6 năm 2017

Postgraduate studies in banking and finance webina...
32 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Các nghiên cứu sau đại học về hội thảo trên web và tài chính - Tháng 6 năm 2017