Kinh doanh - Thương mại

LỌC THEO:

Sự thống trị của đồng Yên - Tài liệu thật của Ngân hàng Trung ương

Princes of the Yen: Central Bank Truth Documentary
314 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
"Sự thống trị của đồng Yên: Ngân hàng Trung ương và sự chuyển đổi của nền kinh tế" 』円 の 支配 者』 cho thấy xã hội Nhật Bản đã được chuyển đổi như thế nào cho phù hợp với chương trình ngh...

Đi đến ngân hàng - Học tiếng Anh thương mại

Going to the bank - Learn Business English
307 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
- Đi đến ngân hàng - Học tiếng Anh thương mại - Giao tiếp tại ngân hàng

Bài học tiếng Anh - Thành ngữ tài chính - (về việc nghèo)

English lesson - Finance idioms - (about being poo...
304 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Bài học tiếng Anh - Thành ngữ tiếng Anh tài chính - (về việc nghèo)

Ngân hàng 1 Tiền, ngân hàng và ngân hàng trung ương Thị trường tài chính & vốn Học viện...

Banking 1 Money, banking and central banks Fina...
291 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Ngân hàng 1 Tiền, ngân hàng và ngân hàng trung ương Thị trường tài chính & vốn Học viện Khan

Flash Ah-ah Dog

Flash Ah-ah Dog #FlashDog 2016 Advert P&G UK and ...
280 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Flash Ah-ah Dog

Cách nói tiếng Anh tại Ngân hàng

Learn How to Speak English at the Bank English Vi...
274 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Tìm hiểu cách nói tiếng Anh tại Ngân hàng

Giải thích về Ngân hàng - Tiền và Tín dụng

Banking Explained – Money and Credit
272 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Giải thích về Ngân hàng - Tiền và Tín dụng

Trí thông minh nhân tạo cho dịch vụ ngân hàng và tài chính

Artificial Intelligence Services for Banking & Fin...
265 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Trí thông minh nhân tạo cho dịch vụ ngân hàng và tài chính

Progressive Insurance

Progressive Insurance
264 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Progressive Insurance

Xe tải Volvo - Sự chính xác tuyệt vời

Volvo Trucks - The Epic Split feat. Van Damme (Liv...
257 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Xem Jean-Claude Van Damme thực hiện phân chia nổi tiếng của mình giữa hai xe tải đi lùi. Chưa bao giờ được thực hiện trước đây, JCVD cho biết đó là sự phân chia hoành tráng nhất - bạ...

Tiếng Anh hàng ngày: Tại Ngân hàng

Everyday English: At the Bank
257 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Tiếng Anh hàng ngày: Tại Ngân hàng

Tài chính quốc tế

International Finance
253 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Tiếng Anh - Tài chính

Thành ngữ Ngân hàng Anh - Cụm từ tiếng Anh

English Banking Idioms English Water Phrases
252 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Thành ngữ Ngân hàng Anh Cụm từ tiếng Anh. Idioms in the banking and finance world of English revolve around water. To learn the English banking idioms, I made this video with example...

Ngân hàng đầu tư: Tổng quan ngành và nghề nghiệp trong ngân hàng đầu tư

Investment Banking: Industry Overview and Careers ...
243 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Ngân hàng đầu tư: Tổng quan ngành và nghề nghiệp trong ngân hàng đầu tư

Các nghiên cứu sau đại học về hội thảo trên web và tài chính - Tháng 6 năm 2017

Postgraduate studies in banking and finance webina...
232 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Các nghiên cứu sau đại học về hội thảo trên web và tài chính - Tháng 6 năm 2017

Các Ngân hàng

Banks
231 lượt xem
1 năm trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Các Ngân hàng 00:01 - Chapter 1. Introduction  02:52 - Chapter 2. Basic Principles of Banking  10:46 - Chapter 3. The Beginnings of Banking: Types of Banks 24:00 - Chapter 4. Theory ...