Kinh doanh - Thương mại

LỌC THEO:

McDonald's Shocking New Commercial (Parody)

McDonald's
219 lượt xem
6 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
McDonald's tung ra một số thay đổi táo bạo mới để theo kịp với thời gian.

Văn phòng Micro Ludovico cho các không gian nhỏ

Ludovico Micro Office for Small Spaces Expand Fur...
217 lượt xem
5 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Văn phòng Micro Ludovico cho các không gian nhỏ

Các loại tài khoản ngân hàng - Kỹ năng tài chính

Types of Bank Accounts⎥Financial Literacy
202 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Các loại tài khoản ngân hàng - Kỹ năng tài chính: Video này xác định các loại tài khoản ngân hàng và là một phần trong chuỗi ngân hàng của chúng ta. Có nhiều tài khoản khác nhau do n...

Sự thật thực sự về cuộc khủng hoảng tài chính 2008

The real truth about the 2008 financial crisis Br...
200 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Sự thật thực sự về cuộc khủng hoảng tài chính 2008 Brian S. Wesbury TEDxCountyLineRoad

Từ vựng tiếng Anh: Cách nói về ngành kinh tế

English Vocabulary: How to talk about the economy
197 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Từ vựng tiếng Anh: Cách nói về ngành kinh tế

Du lịch Anh - Trên máy bay

Travel English - On the Airplane
187 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Những câu nói tiếng Anh trên máy bay

Maketing Online - Rockstars Gary Vaynerchuk Keynote

Online Marketing Rockstars Gary Vaynerchuk Keynote...
178 lượt xem
7 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Đăng ký kênh của mình đón xem nhiều video maketing online các bạn nhé

Từ vựng tiếng Anh thực tế: Tại ngân hàng

Real English Vocabulary: At the BANK
169 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Từ vựng tiếng Anh thực tế hay dùng tại ngân hàng

Học tiếng Anh thực tế - Cách sử dụng thẻ DEBIT hoặc thẻ CREDIT CARDS

Learn Real English - How to pay with DEBIT or CRED...
147 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Học tiếng Anh thực tế - Cách sử dụng thẻ DEBIT hoặc thẻ CREDIT CARDS

Progressive Insurance

Progressive Insurance
136 lượt xem
6 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Progressive Insurance

Tiền và Tài chính: Kinh tế

Money and Finance: Crash Course Economics
121 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Tiền và Tài chính: Kinh tế (học tiếng Anh).   chúng tôi đã đưa ra một loại câu hỏi cơ bản ở đây. Tiền là gì? Tiền tệ là gì? Làm thế nào là hai khác nhau. Vâng, không cho đi quá nhiều...

Flash Ah-ah Dog

Flash Ah-ah Dog #FlashDog 2016 Advert P&G UK and ...
120 lượt xem
6 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Flash Ah-ah Dog
Tiền và ngân hàng, phần 1: Ngành tài chính hoạt động như thế nào? 7:09
02
Tập

Tiền và ngân hàng, phần 1: Ngành tài chính hoạt động như thế nào?

Money and Banking, part 1: How does the financial ...
114 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Tiền và ngân hàng, phần 1: Ngành tài chính hoạt động như thế nào?

Bài học tiếng Anh - Thành ngữ tài chính - (về việc nghèo)

English lesson - Finance idioms - (about being poo...
114 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Bài học tiếng Anh - Thành ngữ tiếng Anh tài chính - (về việc nghèo)

Các thuật ngữ và từ vựng tài chính thiết yếu - Các bài học tiếng Anh miễn phí trực tuyến

Learn essential finance terms & vocabulary - Free ...
113 lượt xem
3 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Các thuật ngữ và từ vựng tài chính thiết yếu - Các bài học tiếng Anh miễn phí trực tuyến