Kinh doanh - Thương mại

LỌC THEO:

Bài học tiếng Anh thương mại - Tất cả về các cuộc hẹn - Lập, Lập kế hoạch & Hủy bỏ

Business English Lesson - All about Appointments -...
158 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Bài học tiếng Anh thương mại - Tất cả về các cuộc hẹn - Lập, Lập kế hoạch & Hủy bỏ

Học tiếng Anh thương mại với tiếng Anh thương mại Pod

Learn Business English with Business English Pod ...
155 lượt xem
4 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Học tiếng Anh thương mại với tiếng Anh thương mại Pod

Maketing Online - Rockstars Gary Vaynerchuk Keynote

Online Marketing Rockstars Gary Vaynerchuk Keynote...
144 lượt xem
5 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Đăng ký kênh của mình đón xem nhiều video maketing online các bạn nhé

Progressive Insurance

Progressive Insurance
106 lượt xem
4 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Progressive Insurance

Sự thật thực sự về cuộc khủng hoảng tài chính 2008

The real truth about the 2008 financial crisis Br...
103 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Sự thật thực sự về cuộc khủng hoảng tài chính 2008 Brian S. Wesbury TEDxCountyLineRoad

Du lịch Anh - Trên máy bay

Travel English - On the Airplane
100 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Những câu nói tiếng Anh trên máy bay

Từ vựng tiếng Anh: Cách nói về ngành kinh tế

English Vocabulary: How to talk about the economy
98 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Từ vựng tiếng Anh: Cách nói về ngành kinh tế

Các loại tài khoản ngân hàng - Kỹ năng tài chính

Types of Bank Accounts⎥Financial Literacy
97 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Các loại tài khoản ngân hàng - Kỹ năng tài chính: Video này xác định các loại tài khoản ngân hàng và là một phần trong chuỗi ngân hàng của chúng ta. Có nhiều tài khoản khác nhau do n...

Học tiếng Anh thực tế - Cách sử dụng thẻ DEBIT hoặc thẻ CREDIT CARDS

Learn Real English - How to pay with DEBIT or CRED...
78 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Học tiếng Anh thực tế - Cách sử dụng thẻ DEBIT hoặc thẻ CREDIT CARDS

Flash Ah-ah Dog

Flash Ah-ah Dog #FlashDog 2016 Advert P&G UK and ...
76 lượt xem
4 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Flash Ah-ah Dog

Từ vựng tiếng Anh thực tế: Tại ngân hàng

Real English Vocabulary: At the BANK
74 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Từ vựng tiếng Anh thực tế hay dùng tại ngân hàng

Xe tải Volvo - Sự chính xác tuyệt vời

Volvo Trucks - The Epic Split feat. Van Damme (Liv...
73 lượt xem
4 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Xem Jean-Claude Van Damme thực hiện phân chia nổi tiếng của mình giữa hai xe tải đi lùi. Chưa bao giờ được thực hiện trước đây, JCVD cho biết đó là sự phân chia hoành tráng nhất - bạ...

Các thuật ngữ và từ vựng tài chính thiết yếu - Các bài học tiếng Anh miễn phí trực tuyến

Learn essential finance terms & vocabulary - Free ...
60 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Các thuật ngữ và từ vựng tài chính thiết yếu - Các bài học tiếng Anh miễn phí trực tuyến

Bài học tiếng Anh - Thành ngữ tài chính - (về việc nghèo)

English lesson - Finance idioms - (about being poo...
56 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Bài học tiếng Anh - Thành ngữ tiếng Anh tài chính - (về việc nghèo)

Tiền và Tài chính: Kinh tế

Money and Finance: Crash Course Economics
55 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Tiền và Tài chính: Kinh tế (học tiếng Anh).   chúng tôi đã đưa ra một loại câu hỏi cơ bản ở đây. Tiền là gì? Tiền tệ là gì? Làm thế nào là hai khác nhau. Vâng, không cho đi quá nhiều...