Video Hài

LỌC THEO:

Fat - Béo (chế Bad - Michael Jackson)

Weird Al Yankovic
Fat - Béo (chế Bad - Michael Jackson)-Weird Al Yankovic
Song Ngữ
482 lượt xem

Dubstep - Nhạc Dubstep

Key & Peele
Dubstep - Nhạc Dubstep-Key & Peele
Song Ngữ
468 lượt xem

Al Qaeda Meetiing - Cuộc Họp Của Al Qaeda

Key & Peele
Al Qaeda Meetiing - Cuộc Họp Của Al Qaeda-Key & Peele
Song Ngữ
466 lượt xem

Chú Chó Bull Pháp Ăn Kiêng

French Bulldog on Diet
Chú Chó Bull Pháp Ăn Kiêng-French Bulldog on Diet
Song Ngữ
465 lượt xem

A Different Kind of Drive-By - Một Kiểu Đi Xe Ám Sát Rất Khác

Key & Peele
A Different Kind of Drive-By - Một Kiểu Đi Xe Ám Sát Rất Khác-Key & Peele
Song Ngữ
461 lượt xem

Pawn Shop - Hiệu Cầm Đồ

Key & Peele
Pawn Shop - Hiệu Cầm Đồ-Key & Peele
Song Ngữ
447 lượt xem

Eat It - Chén Đê (chế Beat It - Michael Jackson)

Weird Al Yankovic
Eat It - Chén Đê (chế Beat It - Michael Jackson)-Weird Al Yankovic
Song Ngữ
444 lượt xem

Let Me Hit That - Cho Tôi Làm Phát

Key & Peele
Let Me Hit That - Cho Tôi Làm Phát-Key & Peele
Song Ngữ
435 lượt xem

Bạn Có Thể Kể Tên Một Nước Được Không?

Can You Name a Country?
Bạn Có Thể Kể Tên Một Nước Được Không?-Can You Name a Country?
Song Ngữ
412 lượt xem

Vòng Luân Hồi Của Tình Yêu

Circle of Love
Vòng Luân Hồi Của Tình Yêu-Circle of Love
Song Ngữ
411 lượt xem

Dueling Hats - Đọ Mũ

Key & Peele
Dueling Hats - Đọ Mũ-Key & Peele
Song Ngữ
400 lượt xem

My Hair Song - Bài Hát Về Mái Tóc Của Tôi

Rhett & Link
My Hair Song - Bài Hát Về Mái Tóc Của Tôi-Rhett & Link
Song Ngữ
373 lượt xem

5S Online - tập 83 - Nói Tiếng Mẹ Đẻ

5S Online - Episode 83 - International Love
5S Online - tập 83 - Nói Tiếng Mẹ Đẻ 5S Online - Episode 83 - International Love   Sẽ thế nào nếu Lãng tử "thả thính" bằng tiếng Anh?         Bạn có thể xem từ điển về nghĩa của t...
188 lượt xem

5S Online - tập 64 - Bỏ Nhà Đi Bụi

5S Online - Episode 64 - Moving Out
5S Online - tập 64 - Bỏ Nhà Đi Bụi 5S Online - Episode 64 - Moving Out       Source / Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=ut-l8xAJgIE
187 lượt xem

5S Online - tập 66 - Xấu Bụng

5S Online - Episode 66 - Where Is My Wallet?
5S Online - tập 66 - Xấu Bụng 5S Online - Episode 66 - Where Is My Wallet?       Source / Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=T8mqq0XBbrc
184 lượt xem

5S Online - tập 77 - Giáng Sinh Cô Đơn

5S Online - Episode 77 - Christmas Alone
5S Online - tập 77 - Giáng Sinh Cô Đơn 5S Online - Episode 77 - Christmas Alone       Source / Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=eYBXKvaoeGY
168 lượt xem