Tiếng anh trẻ em

LỌC THEO:

Em Gấu Teddy Của Tớ

My Teddy Bear
223 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Em Gấu Teddy Của Tớ-My Teddy Bear

Chèo, Chèo, Chèo Thuyền Của Bạn

Row, Row, Row Your Boat
221 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Các em chắc hẳn biết từ "but" với nghĩa "nhưng" rồi. Toomva sẽ giới thiệu cho các em một nghĩa khác của "but", đó là dùng để nhấn mạnh cho câu. ^ v ^

Tớ Yêu Những Ngọn Núi

I Love the Mountains
216 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Tớ Yêu Những Ngọn Núi-I Love the Mountains

Đi Dạo Trong Rừng

Walking in the Forest
216 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Đi Dạo Trong Rừng-Walking in the Forest

Chú Sứa

The Jellyfish
215 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Chú Sứa-The Jellyfish

Đàn Kiến Hành Quân

The Ants Go Marching
212 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Đàn Kiến Hành Quân-The Ants Go Marching

Một ngón tay xinh

One little finger
211 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Một ngón tay xinh-One little finger

Đêm Yên Lặng

Silent Night
200 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Đêm Yên Lặng-Silent Night

Ông McDonald Có Một Trang Trại

Old MacDonald Had a Farm
197 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Ông McDonald Có Một Trang Trại-Old MacDonald Had a Farm

Bánh Xe Buýt

The Wheels On The Bus
196 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Bánh Xe Buýt-The Wheels On The Bus

Bác Bán Bánh Muffin

The Muffin Man
191 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Bác Bán Bánh Muffin-The Muffin Man

Chuông Leng Keng

Jingle Bells
179 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Chuông Leng Keng-Jingle Bells

Đàn Kiến Hành Quân 2

The Ants Go Marching 2
177 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Đàn Kiến Hành Quân 2-The Ants Go Marching 2

Đi Đi, Yêu Tinh Ghê Rợn!

Go Away, Spooky Goblin!
177 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Đi Đi, Yêu Tinh Ghê Rợn!-Go Away, Spooky Goblin!

Năm Chú Ếch Đốm

Five Little Speckled Frogs
174 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Năm Chú Ếch Đốm-Five Little Speckled Frogs

Bài hát vui của tớ

My happy song
173 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Bài hát vui của tớ-My happy song