Tiếng anh trẻ em

LỌC THEO:

Thời Tiết Thế nào?

How's The Weather?
Thời Tiết Thế nào?-How's The Weather?
Song Ngữ
753 lượt xem

Đàn Kiến Hành Quân

The Ants Go Marching
Đàn Kiến Hành Quân-The Ants Go Marching
Song Ngữ
715 lượt xem

Ai Đã Lấy Bánh Quy?

Who Took The Cookie?
Ai Đã Lấy Bánh Quy?-Who Took The Cookie?
Song Ngữ
709 lượt xem

Đàn Ong Bay Vo Ve

The Bees Go Buzzing
Đàn Ong Bay Vo Ve-The Bees Go Buzzing
Song Ngữ
693 lượt xem

Tớ Yêu Những Ngọn Núi

I Love the Mountains
Tớ Yêu Những Ngọn Núi-I Love the Mountains
Song Ngữ
663 lượt xem

Bài Hát ABC Halloween

Halloween ABC Song
Bài Hát ABC Halloween-Halloween ABC Song
Song Ngữ
661 lượt xem

Một ngón tay xinh

One little finger
Một ngón tay xinh-One little finger
Song Ngữ
646 lượt xem

Xoè Tay, Nắm Tay phần 4

Open, Shut Them part 4
Cùng học những cặp từ trái nghĩa thông dụng qua loạt bài hát Open, Shut Them nhé!
Song Ngữ
642 lượt xem

Xoè Tay, Nắm Tay phần 5

Open, Shut Them part 5
Cùng học những cặp từ trái nghĩa thông dụng qua loạt bài hát Open, Shut Them nhé!
Song Ngữ
642 lượt xem

Đàn Kiến Hành Quân 2

The Ants Go Marching 2
Đàn Kiến Hành Quân 2-The Ants Go Marching 2
Song Ngữ
621 lượt xem

Bánh Xe Buýt

The Wheels On The Bus
Bánh Xe Buýt-The Wheels On The Bus
Song Ngữ
619 lượt xem

Đây Là Tổ Ong

Here Is the Beehive
Đây Là Tổ Ong-Here Is the Beehive
Song Ngữ
582 lượt xem

Nếu Bạn Vui Và Bạn Biết Điều Đó

If You’re Happy and You Know It
Mình vui thì mình thể hiện thôi! ^ v ^
Song Ngữ
581 lượt xem

Ông McDonald Có Một Trang Trại

Old MacDonald Had a Farm
Ông McDonald Có Một Trang Trại-Old MacDonald Had a Farm
Song Ngữ
580 lượt xem

Chú Gấu Đi Qua Ngọn Núi

The Bear Went over the Mountain
Đố các em: Có một chú gấu đi qua một ngọn núi cao. Hỏi, chú gấu thấy gì?
Song Ngữ
580 lượt xem

Cái Gì Đây? Cái Gì Kia?

What's This? What's That?
Cái Gì Đây? Cái Gì Kia?-What's This? What's That?
Song Ngữ
579 lượt xem