Tiếng anh trẻ em

LỌC THEO:

Ai Đã Lấy Bánh Quy?

Who Took The Cookie?
295 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Ai Đã Lấy Bánh Quy?-Who Took The Cookie?

Ông Mặt Trời Vàng

Mr. Golden Sun
285 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Cùng học những cặp từ trái nghĩa thông dụng qua loạt bài hát Open, Shut Them nhé!

Đàn Ong Bay Vo Ve

The Bees Go Buzzing
282 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Đàn Ong Bay Vo Ve-The Bees Go Buzzing

Nếu Bạn Vui Và Bạn Biết Điều Đó

If You’re Happy and You Know It
274 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Mình vui thì mình thể hiện thôi! ^ v ^

Đây Là Cách Mà Chúng Tớ Chơi Trò "Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo"

This Is the Way We 'Trick or Treat'
264 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Đây Là Cách Mà Chúng Tớ Chơi Trò "Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo"-This Is the Way We 'Trick or Treat'

Vẫy Đuôi Nào!

Wag Your Tail!
263 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Vừa hát vui, vừa vận động khoẻ người, lại vừa học được từ mới nhé!

Chú Gấu Đi Qua Ngọn Núi

The Bear Went over the Mountain
249 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Đố các em: Có một chú gấu đi qua một ngọn núi cao. Hỏi, chú gấu thấy gì?

Bài Hát Về Các Hình phần 2

The Shape Song part 2
244 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Bài Hát Về Các Hình phần 2-The Shape Song part 2

Đi Dạo Trong Rừng Rậm

Walking In The Jungle
238 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Đi Dạo Trong Rừng Rậm-Walking In The Jungle

Xoè Tay, Nắm Tay phần 5

Open, Shut Them part 5
238 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Cùng học những cặp từ trái nghĩa thông dụng qua loạt bài hát Open, Shut Them nhé!

Rudolph, Chú Tuần Lộc Mũi Đỏ

Rudolph, the Red-Nosed Reindeer
237 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Rudolph, Chú Tuần Lộc Mũi Đỏ-Rudolph, the Red-Nosed Reindeer

Sáu Bạn Trên Giường

Six In The Bed
236 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Sáu Bạn Trên Giường-Six In The Bed

Nói "Mỳ!" (Cười lên nào!)

Say "Cheese!"
235 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Nói "Mỳ!" (Cười lên nào!)-Say "Cheese!"

Hẹn Gặp Lại Nhé, Cá Sấu!

See You Later, Alligator!
235 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Đố các em biết, Alligator và Crocodile khác nhau như thế nào? Thật ra là chúng hoàn toàn khác nhau. ngoại trừ chuyện... xấu như nhau! Về hình dạng: Crocodile có mõm/mũi nhọn và có hì...

Xuống Dưới Biển Xanh Sâu Thẳm

Down in the Deep Blue Sea
227 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Xuống Dưới Biển Xanh Sâu Thẳm-Down in the Deep Blue Sea

Mười Quái Vật Trên Giường

Ten Monsters in the Bed
225 lượt xem
Có phụ đề tiếng Anh Có phụ đề tiếng Việt
Mười Quái Vật Trên Giường-Ten Monsters in the Bed