Học tiếng Anh qua bài hát phụ đề Anh-Việt

LỌC THEO:

We Are the World - Chúng Ta Là Một Thế Giới

Michael Jackson
We Are the World - Chúng Ta Là Một Thế Giới-Michael Jackson
Song Ngữ
1.162 lượt xem

Singin' in the Rain - Nghêu Ngao Hát Dưới Mưa

Gene Kelly
Học tiếng Anh qua bài hát Singin' in the Rain - Nghêu Ngao Hát Dưới Mưa-Gene Kelly
Song Ngữ
1.592 lượt xem

Smooth Criminal - Tên Tội Phạm Tài Hoa

Michael Jackson
Học tiếng Anh qua bài hát Smooth Criminal - Tên Tội Phạm Tài Hoa-Michael Jackson
Song Ngữ
1.555 lượt xem

Ice Cream - Kem Lạnh

BLACKPINK with Selena Gomez
Ice Cream - Kem Lạnh-BLACKPINK with Selena Gomez
Song Ngữ
2.140 lượt xem

Gone Too Soon - Bạn Ra Đi Sớm Quá

Michael Jackson
Học tiếng Anh qua bài hát Gone Too Soon - Bạn Ra Đi Sớm Quá-Michael Jackson
Song Ngữ
789 lượt xem

Hãy Trao Cho Anh - Give It to Me

Sơn Tùng MTP ft. Snoop Dogg
Học tiếng Anh qua bài hát Hãy Trao Cho Anh - Give It to Me-Sơn Tùng MTP ft. Snoop Dogg
Song Ngữ
1.424 lượt xem

I Love You - Em Yêu Anh

Billie Eilish
Học tiếng Anh qua bài hát I Love You - Em Yêu Anh-Billie Eilish
Song Ngữ
1.451 lượt xem

Girlfriend - Bạn Gái

Charlie Puth
Học tiếng Anh qua bài hát Girlfriend - Bạn Gái-Charlie Puth
Song Ngữ
1.048 lượt xem

Savage Love - Tình Yêu Ác Quỷ

Jason Derulo
Học tiếng Anh qua bài hát Savage Love - Tình Yêu Ác Quỷ-Jason Derulo
Song Ngữ
1.123 lượt xem

Mama - Mẹ

Il Divo
Học tiếng Anh qua bài hát Mama - Mẹ-Il Divo
Song Ngữ
1.248 lượt xem

Song of the Lonely Mountain - Bản Hùng Ca Núi Cô Độc (The Hobbit)

Neil Finn
Học tiếng Anh qua bài hát Song of the Lonely Mountain - Bản Hùng Ca Núi Cô Độc-Neil Finn (The Hobbit)
Song Ngữ
1.185 lượt xem

Mercy - Nhân Từ

Duffy
Học tiếng Anh qua bài hát Mercy - Nhân Từ-Duffy
Song Ngữ
846 lượt xem

Behind the Mask - Đằng Sau Lớp Mặt Nạ

Michael Jackson
Học tiếng Anh qua bài hát Behind the Mask - Đằng Sau Lớp Mặt Nạ-Michael Jackson
Song Ngữ
772 lượt xem

Amazing Grace - Ân Phúc Diệu Kỳ

Il Divo
Học tiếng Anh qua bài hát Amazing Grace - Ân Phúc Diệu Kỳ-Il Divo
Song Ngữ
956 lượt xem

You're Not Wrong, but We Are - Em Không Sai, Chúng Ta Sai (Erik)

TalkFirst cover
Học tiếng Anh qua bài hát You're Not Wrong, but We Are - Em Không Sai, Chúng Ta Sai (Erik)-TalkFirst cover
Song Ngữ
1.248 lượt xem

Match in the Rain - Que Diêm Dưới Trời Mưa

Alec Benjamin
Học tiếng Anh qua bài hát Match in the Rain - Que Diêm Dưới Trời Mưa-Alec Benjamin
Song Ngữ
700 lượt xem