Giọng Nam

LỌC THEO:

Time in a Bottle (Quicksilver) - Thời Gian Trong Một Cái Chai (Quicksilver)

Jim Croce
64 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Trích phim X-Men: Days of Future Past

No Place - Chẳng Có Nơi Nào

Backstreet Boys
62 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
No Place - Chẳng Có Nơi Nào-Backstreet Boys

When I'm Gone - Khi Tôi Ra Đi

Simple Plan
58 lượt xem
2 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Cuộc đời không chờ đợi một ai. Thay vì ngồi buồn suy nghĩ về những chuyện đã qua, hãy đứng lên để bước tiếp.

What I've Done - Những Gì Tôi Đã Làm

Linkin Park
57 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
What I've Done - Những Gì Tôi Đã Làm-Linkin Park

Shadow of the Day - Bóng Tối Của Ngày Đó

Linkin Park
54 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Shadow of the Day - Bóng Tối Của Ngày Đó-Linkin Park

We Will Rock You - Chúng Tôi Sẽ Làm Bạn Phải Rung Chuyển

Queen
53 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
We Will Rock You - Chúng Tôi Sẽ Làm Bạn Phải Rung Chuyển-Queen

September - Tháng 9

Earth, Wind & Fire
47 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
September - Tháng Chín-Earth, Wind & Fire

Wouldn't It Be Nice? - Chẳng Phải Sẽ Thật Tuyệt Sao?

The Beach Boys
38 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Wouldn't It Be Nice? - Chẳng Phải Sẽ Thật Tuyệt Sao?-The Beach Boys

Burning in the Skies - Thiêu Đốt Cả Bầu Trời

Linkin Park
38 lượt xem
1 tháng trước
cc: Có phụ đề tiếng Anh
Có phụ đề tiếng Việt
Burning in the Skies - Thiêu Đốt Cả Bầu Trời-Linkin Park