Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Hello - Lionel Richie

Hello - Lionel Richie

32.985 lượt xem
THEO DÕI1683

Giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng với  Hello - Lionel Richie

Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ