Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

XUNG QUANH BẠN CÓ NHỮNG NGƯỜI NÀY KHÔNG?

XUNG QUANH BẠN CÓ NHỮNG NGƯỜI NÀY KHÔNG?

49 lượt xem
THEO DÕI1
XUNG QUANH BẠN CÓ NHỮNG NGƯỜI NÀY KHÔNG?-XUNG QUANH BẠN CÓ NHỮNG NGƯỜI NÀY KHÔNG?
Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ