Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Xe hơi đắt như thế nào?

How Cars Got So Expensive WheelHouse

649 lượt xem
THEO DÕI115

How Cars Got So Expensive WheelHouse


Xe hơi đắt như thế nào?


New or used, it seems like buying a new car gets harder every year. It’s not just you, it really is. Join Nolan Sykes as he explores why cars are so expensive, from features and safety, to fuel efficiency, and most importantly, the slow rise of the American median income. 


 


 

Luyện Nghe Từ