Video này đang lỗi file mp4, vui lòng chọn xem video khác Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Xe hơi đắt như thế nào?

How Cars Got So Expensive WheelHouse

1.659 lượt xem
THEO DÕI 150

How Cars Got So Expensive WheelHouse


Xe hơi đắt như thế nào?


New or used, it seems like buying a new car gets harder every year. It’s not just you, it really is. Join Nolan Sykes as he explores why cars are so expensive, from features and safety, to fuel efficiency, and most importantly, the slow rise of the American median income. 


 


 

Danh mục: Tin tức Quốc tế

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu