Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tại sao doanh nghiệp của bạn cần một video?

Why does your business need video?

6.024 lượt xem
THEO DÕI1734

Tại sao doanh nghiệp của bạn cần một video?


Tại sao các doanh nghiệp lại nên quảng cáo bằng video? Xem video ngắn này để tìm hiểu lý do tại sao công ty của bạn nên tham gia vào các dịch vụ sản xuất video chuyên nghiệp nhé! Promotional = quảng cáo, business = doanh nghiệp, fastest growing = phát triển nhanh nhất.


 

Luyện Nghe Từ