Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

When Can I See You Again

Owl City

3.803 lượt xem
THEO DÕI582

When Can I See You Again - Owl City: những hình ảnh vui nhộn, sôi động với Rap phờ

Danh mục Trẻ Sôi Động
Luyện Nghe Từ