Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Chúng tôi sẽ bầu cử

We Will vote

8.462 lượt xem
THEO DÕI1381

Chúng tôi sẽ bầu cử


Việc bầu cử rất ý nghĩa và quan trọng đối với mỗi công nhân. Đó là quyền lợi và tiếng nói của mỗi người. cùng xem video sinh động dưới đây để biết thêm về vấn đề bầu cử bạn nhé! Matter=vấn đề, Stand one’s ground=giữ vững lập trường, Vote=bầu cử, Brave=sáng suốt, thông thái


 

Luyện Nghe Từ