Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Vẫy Đuôi Nào!

Wag Your Tail!

151 lượt xem
THEO DÕI24

Vừa hát vui, vừa vận động khoẻ người, lại vừa học được từ mới nhé!

Luyện Nghe Từ