Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

) Bạn phải đăng nhập mới xem được tập này
Đăng nhập
Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Đại chiến Robot 2: Bại binh phục hận

Transformers 2: Revenge of the fallen

3.850 lượt xem
THEO DÕI2714

Transformers 2: Những tưởng thế giới yên bình khi Deception bị đội quân Autobot tiêu diệt và Sam có thể thực hiện mục tiêu học đại học của mình. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Autobot bị ép buộc rời khỏi trái đất và Decepticon. 
Các tập khác: 
Transformers 1 - Đại chiến Robot 1
Đại chiến Robot 3 - Transformers 3 Dark Of The Moon_3
Transformers 4: Age Of Extinction - Kỷ nguyên hủy diệt

Danh mục Hành động
Luyện Nghe Từ