Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

) Bạn phải đăng nhập mới xem được tập này
Đăng nhập
Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Đại chiến Robot 1

Transformers 1

3.777 lượt xem
THEO DÕI2714

Transformers 1 - Đại chiến Robot 1


Allspark(thực thể lập phương) - vật thể mang lại quyền lực tối cao cho ai sở hữu chúng từ hành tinh Cybertron, là nguyên nhân của hủy diệt nền văn minh robot và cuộc chiến giữa hai phe thiện ác: Autobot - Decepticon. Cuộc chiến chưa kết thúc khi những con người vô tội bị kéo vào phân cuộc đấu tranh giữa những con robot đội nốt những chiếc xe hơi, những chiếc máy bay. 
Các tập phim khác: 

- Transformers 2: Revenge of the fallen - Bại binh phục hận 
Đại chiến Robot 3 - Transformers 3 Dark Of The Moon_3
Transformers 4: Age Of Extinction - Kỷ nguyên hủy diệt

Danh mục Hành động
Luyện Nghe Từ