Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ

Đại chiến Robot 1

Transformers 1

15.621 lượt xem
THEO DÕI 3001

Transformers 1 - Đại chiến Robot 1


Allspark(thực thể lập phương) - vật thể mang lại quyền lực tối cao cho ai sở hữu chúng từ hành tinh Cybertron, là nguyên nhân của hủy diệt nền văn minh robot và cuộc chiến giữa hai phe thiện ác: Autobot - Decepticon. Cuộc chiến chưa kết thúc khi những con người vô tội bị kéo vào phân cuộc đấu tranh giữa những con robot đội nốt những chiếc xe hơi, những chiếc máy bay. 
Các tập phim khác: 

- Transformers 2: Revenge of the fallen - Bại binh phục hận 
Đại chiến Robot 3 - Transformers 3 Dark Of The Moon_3
Transformers 4: Age Of Extinction - Kỷ nguyên hủy diệt

Danh mục: Hành động

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu