Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tôi có thể mang cần sa qua biên giới Canada không?

Can I bring cannabis across the Canadian border?

505 lượt xem
THEO DÕI158

Đặc vụ Dịch vụ Biên giới Canada giải thích luật về cần sa và biên giới Canada

Luyện Nghe Từ