Hướng dẫn cách học

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

ties de tieng viet

tieu de tieng anh

67 lượt xem
THEO DÕI0
ties de tieng viet-tieu de tieng anh
Danh mục Thể loại khác
Luyện Nghe Từ