Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Thực hành tiếng anh của bạn - Nói với trẻ em

Practice your English by speaking with KIDS!

835 lượt xem
THEO DÕI484

Bạn có muốn thực hành nói tiếng Anh không? Trong bài học này, bạn sẽ thấy tôi có một cuộc trò chuyện với một đứa trẻ. Nói chuyện với trẻ em là tốt vì chúng dễ nói chuyện, có ngữ pháp tốt và có nhiều điều để nói. Bạn cũng không cần phải lo lắng khi nói chuyện với họ. Tôi sẽ dạy cho bạn một số cách dễ dàng để bắt đầu cuộc trò chuyện với trẻ em. Tôi cũng sẽ cho bạn biết những loại hành vi trẻ em KHÔNG thích từ người lớn. Trong video này, bạn trẻ của tôi, Mohamed, sẽ có một cuộc trò chuyện với tôi để bạn có được một ví dụ thực sự về những cuộc trò chuyện với trẻ em là như thế nào. Nói chuyện với trẻ em có thể là một cách tuyệt vời để thực hành tiếng Anh của bạn và học tiếng lóng!

Luyện Nghe Từ