Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

The Rock Làm Trắc Nghiệm “Bạn Là Công Chúa Cisney Nào?”

The Rock Take BuzzFeed’s “Which Disney Princess Are You?”

84 lượt xem
THEO DÕI63

The Rock Làm Trắc Nghiệm “Bạn Là Công Chúa Cisney Nào?”-The Rock Take BuzzFeed’s “Which Disney Princess Are You?”

Luyện Nghe Từ