Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Tell Me Why

Declan Galbraith

6.245 lượt xem
THEO DÕI718

Bài hát: Tell Me Why -  nhẹ nhàng nhiều cảm xúc với Declan Galbraith

Danh mục Giọng Nam
Luyện Nghe Từ