Hướng dẫn cách học

Bật chế độ luyện nghe (hiện sub sau 2s)

Tiếp theo5Huỷ
Hướng dẫn Sub Option User Sub
<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Cài đặt
(Khi bạn click vào câu nào thì video sẽ play từ câu đó đến hết)
(Khi bạn click vào câu nào thì video chỉ play hết câu đó rồi dừng lại)

Teardrops On My Guitar - Taylor Swift

Taylor Swift

6.970 lượt xem
THEO DÕI1695

Teardrops On My Guitar - Taylor Swift 


Làm sao để xem tất cả các video đặc sắc trên toomva.com khi tài khỏan chưa có Vip? 


Cùng dịch sub với Toomva.com để xem tất cả video giải trí học tiếng Anh. 

Danh mục Giọng Nữ
Luyện Nghe Từ